Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

De glorietijd

De glorietijd

De verwerking verliep voorspoedig en in 1904 werd toegetreden tot de Frico. Enige jaren later wordt ook hier de Cheddar- en Chessire-kaas bereid. In 1914 ontstond een crisis in de coöperatie, verscheidene leden willen een coöp. graanmalerij gaan stichten in de zuivelfabriek. Na stemming onder de boeren bleek de meerderheid toch op de oude wijze door te willen gaan. Het had zeer weinig gescheeld of de zuivelfabriek was een graanmalerij geworden.
In 1916 volgde de eerste omvangrijke verbouwing. Onder andere werd het laboratorium, het markante gebouw, dat op nog geen meter afstand van de vaart werd gebouwd.
In 1918 overleed de voorzitter J .A. Nieuwenhout aan de Spaanse griep. Zijn opvolger werd J .H. Akkermans. In 1925 was het jubileumfeest met o.a. de opvoering van het toneelstuk “De sulveren skeaven” .

Op 16 januari 1934 kwam de direkteur Jan Nieuwenhout te overlijden, zijn opvolger werd H.W. Bosman. In 1937 volgde opnieuw een grote verbouwing en nieuwbouw. Er werd een nieuw pekellokaal achter het kaaspakhuis gebouwd en tevens het poederlokaal aan de noordkant van de fabriek, achter de machinekamer en schoorsteen.

Rond 1939 werd voor het eerst de grens van 10 millioen kg. melk overschreden. In ditzelfde boekjaar werd ook een belangrijke verbouwing en uitbreiding gedaan, waar een bedrag van f 43.000, – mee was gemoeid. Het 40-jarig jubileum werd zeer bescheiden gevierd, met het oog op de Duitse overheersing. De productie liep in de oorlogsjaren dramatisch terug, in 1944-1945 fungeert de fabriek als gaarkeuken. Niet alleen de plaatselijke bevolking, maar ook talrijke Joodse- en andere onderduikers konden mee profiteren.

In 1952 vertrok J.S. Akkerman als voorzitter. Zijn opvolger was P. Dijkstra uit Echten, die op zijn beurt werd opgevolgd door Jouke de Haan. De laatste voorzitter was Jan Bijker uit St. Johannesga. Hij heeft slechts een half jaar als voorzitter gefungeerd tot de sluiting in oktober 1965.

* de tekst is vrij totstandgekomen, interpreterend naar deel 1 en 2 van Tusken Tsjukemar en Tsjonger samengesteld door L. van der Weide en K. Schippers. De boeken zijn nog beperkt aanwezig bij de receptie.